1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklėmis) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau ir Slimwear) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja savo pirkinių krepšelį, nurodo pristatymo bei savo duomenis, pasirenka atsiskaitymo būdą bei patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises.
2.3. Šia 2.2. punkte teise, Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
2.4. Pirkėjas įsigijęs nekokybišką prekę turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje slimwear.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje www.slimwear.lt ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje slimwear.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: info@slimwear.lt.
3.4. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes per nurodytą laikotarpį.
3.5. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti internetinės parduotuvės slimwear.lt dizainą ir koreguoti svetaines funkcijas.
4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali neįspėdamas apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių asortimentą, kainas ir pirkimo, pristatymo bei grąžinimo sąlygas internetinėje parduotuvėje slimwear.lt, apie tai atskirai neinformavęs Pirkėjo.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja tiekti prekes pagal Taisyklėse numatytas nuostatas ir sąlygas, sudaryti Pirkėjui galimybe pirkti ir naudotis slimwear.lt teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal nuostatas, nurodytas internetinės parduotuvės slimwear.lt Privatumo Politikoje ir remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal „Prekių pristatymo sąlygos“ taisykles.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal „Prekių grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal „Prekių grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.
5.6. Kai dėl Pardavėjo kaltės Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo –pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas turi teisę pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14 dienų.

6. Prekių kokybė

6.1. Visa elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių informacija nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių ypatybės gali neatitikti realios dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.
6.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.